Formas utlyser medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som bidrar till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem. Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra delar av samhället gemensamt. Utlysningen riktar sig därmed till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med deltagande från näringslivet kan beviljas finansiering.

 

Utlysningen stänger den 3/9 -20 kl 14.00.

 

Detta är en organisationsansökan och därför är det rektor/Stockholms universitet som formellt är sökande. Enskilda forskare kan inte söka denna bidragsform via sina personliga Prismakonton. Om ni önskar att göra en ansökning ber jag er att göra följande:

 

  1. Utse en projektledare. Projektledaren kan vara prefekten själv, men någon annan kan också få detta uppdrag av prefekten. Det är projektledaren som är ansvarig för att fylla i ansökans innehåll i Prisma.
  1. Projektledaren uppmanas kontakta mig snarast möjligt. Avdelningen för forskningsstöd skapar då en ansökan i Prisma och bjuder därefter in projektledaren för att lägga in ansökan i Prismaformuläret.
  1. Intern deadline då ansökan i Prisma ska vara färdig: den 25/8 -20 kl 12.00. Meddela mig när ansökan är färdig för granskning och skicka den till mig (henrik.aspeborg@su.se) som pdf.

 

Efter granskning på områdesnivå får ni besked om ansökan behöver kompletteras eller ändras på något sätt.

 

Viktig information om utlysningen och ansökans innehåll finns här:

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2020-03-19-centrumbildningar-for-hallbarhet-och-konkurrenskraft-i-livsmedelssystemet.html