Sidhuvud

 

mars 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Bild

Fakultetsnytt är ett nyhetsbrev från Naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet. 

 

Some of the news items in English are further down the newsletter.

 

NYTT INOM OMRÅDET

 

Ord från dekanus Henrik Cederquist

"Många viktiga nyheter som kommer att påverka vårt område under en lång tid framöver har nyligen presenterats." 

Läs om några aktuella möjligheter och utmaningar för det Naturvetenskapliga området »

Hallå där. Lena Mäler ...

... som har tillträtt som vice ordförande/prodekan för områdesnämnden för naturvetenskap vid årsskiftet. 

Läs om hur hon ser på uppdraget och vad hon mest ser fram emot i sin nya roll. »

 

 

 

Områdesnämnden för naturvetenskap 2021-2023

En ny mandatperiod startade 1 januari och den nya områdesnämnden har träffats och haft sitt första möte (via Zoom). Här finns områdesnämndens protokoll »

 

Nya beredningar och arbetsgrupper

Innan ett beslut kan tas i områdesnämnden sker beredning av ärendet i någon av fakultetens beredningar och arbetsgrupper.

Områdesnämnden har fattat beslut för ledamöter i de olika beredningarna för mandatperioden 2021-2023 »

 

 

 

 

Nyheter på Områdeskansliet

Karin Reuterswärd kommer att avsluta sin anställning och rekrytering av ny utbildningsledare pågår.  

Per Nordström är tjänstledig och ersätts av Malin Stenberg de Serves som ska jobba med kommunikationsfrågor. Se artikeln med Malin i forskning och framsteg

Mekaniska verkstadstjänster vid fakulteten

En ny core facility vid naturvetenskapliga fakulteten kommer att täcka fakultetens behov av mekaniska verkstadstjänster.  

Består av de mekaniska verkstäderna på IGV och AlbaNova »

 

 

 

 

De vill öka medvetenhet om yngre forskares villkor

Bättre karriärmöjligheter samt ökat stöd till yngre forskare att söka forskningsanslag och att stå på egna ben med sin forskning. Det är de viktigaste frågorna för Stockholm University Young Faculty »

 

UTBILDNING/SAMVERKAN

 

 

 

Nya utbildningssidor - Plugga naturvetenskap och matematik på SU 

 

 

Fakultetens webbsidor håller på att flyttas över i nya mallar och sidan su.se/blinaturvetare är nu lanserad. Kompletterande sidor håller på att tas fram.

Filmer för fakultetens kandidatprogram har också producerats: "Vad drömmer du om?"

 

 

 

 

Webbinarier vid forskningsfronten

 

 

I samarbete med Stockholms universitet och KTH anordnar Vetenskapens hus en serie webbinarier under våren som riktar sig till gymnasieelever och lärare. Webinarierna tar upp aktuell forskning om t ex svarta hål, epidemiologi eller datorbaserad kemi och flera forskare från SU deltar.

 

 

 

Bok ska locka barn att bli forskare

Boken ”Forskardrömmar” är berättelsen om hur några forskarkarriärer påbörjades. Tanken är att bredda bilden av forskare och vad man kan forska på, så fler barn ska våga drömma om att bli forskare. Ambitionen är även att bidra till breddad rekrytering till högskolan »

 

 

 

Stockholms universitets historia

 

Stockholms högskola bildades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena. Nu som då står universitetet för öppenhet och tillgänglighet och har en aktiv roll i samhället. Här får du veta mer om universitetets historia och några viktiga historiska personer. Lär dig mer om bl a Sonja Kovalevsky, Svante Arrhenius och Bert Bolin »

 

KALENDARIUM

 

 

 

18

 

 

 

mars

 

 

Genusgapet i naturvetenskapen

Datum: 18 mars 2021 14:00 - 18 mars 2021 15:30

Plats: Zoom

Marie Francoise Roy presenterar projektet “A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing, and Natural Sciences: How to Measure It, How to Reduce It?” 

 

 

 

22

 

 

 

april

 

 

Hållbarhetsforum

Årets tema är ”Från kris till hållbar samhällsutveckling". I inledningssamtalet möter vi rektor Astrid Söderbergh Widding samt Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samt representanter från näringsliv, kultur, akademi och civilsamhälle.

Program, anmälan och mer information här.

 

FORSKNING

 

En miljon år gammalt DNA belyser mammutarnas genetiska historia

Världens hittills äldsta kända DNA, från mammutar som levde för upp till 1,2 miljoner år sedan har analyserats och visat att den nordamerikanska Columbiamammuten var en hybrid mellan ullhårig mammut och en tidigare okänd mammutsläkting »

Ny upptäckt om hur gener aktiveras

Ny forskning visar hur gener packas upp i cellkärnan och aktiveras i vissa celler, medan de förbli inaktiva i andra celler. Detta visade sig vara viktigt för djurs utveckling och överlevnad »

 

 

 

Artificiell intelligens sparar tid i jakten på framtidens elektronik

Artificiell intelligens hjälper forskare att undvika tidsödande och slumpmässiga experiment. En forskargrupp vid Nordita har tagit fram AI-baserade verktyg för att snabbare än idag hitta material som kan användas i framtidens elektronik – och kanske även för att lösa ett av destora olösta mysterierna i universum »

 

 

 

700 miljoner år senare når neutrinerna jorden

När ett svart hål, 30 miljoner gånger så stort som vår sol, slet sönder en stjärna en gång för 700 miljoner år sedan slungades neutriner ut i universum. Nu har forskare vid IceCube-anläggningen vid Sydpolen detekterat några av dem »

 

NAMN OCH NYTT

 

 

Forskare tilldelas priser från KVA

Arrhenius-plaketten 2020 till professor David Drew

 

ENGLISH

 

 

 

THE FACULTY

 

 

Word from the Dean »

 

 

 

Mechanical workshop services at the Faculty of Science »

 

 

 

They raise awareness of the conditions for early career researchers »

 

 

EDUCATION/COLLABORATION

 

 

The history of Stockholm University »

 

 

RESEARCH

 

 

World’s oldest DNA reveals how mammoths evolved »

 

 

 

New discovery on how genes are activated »

 

 

 

Using AI guides to find new materials for electronics and more »

 

 

 

Om nyhetsbrevet
Stockholms universitets policy är att aldrig dela med sig av, eller tillåta annan aktör att använda, prenumeranters uppgifter. Som prenumerant har du i varje nyhetsbrev möjlighet att avsluta eller ändra din prenumeration. Vill du avregistrera dig från detta nyhetsbrev, klicka på länken längst ner.

 

Fakultetsnytt ges ut av Områdeskansliet för naturvetenskap.

Vad skulle du vilja läsa om i nyhetsbrevet? Har du tips? Kontakta gärna nyhetsbrevets redaktör.

Foto: Lea Enell, Sören Andersson, Eva Dalin, Mattias Mannervik
Illustration mammut: Varvara Apostolopoulou Kalkavoura

 

www.science.su.se