Idag den 18 november 2021 beslutade rektor att fastställa: 

 

  • Jämställdhetspolicy - med sammanfattning av Stockholms universitets plan för ökad jämställdhet (dnr SU FV-3302-21)

 

Styrdokumentet kommer att publiceras i universitetets regelbok på följande webbsida: https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-lika-villkor-och-breddad-rekrytering

 

Styrdokumentet kommer, efter översättning, även att publiceras på engelska i universitetets regelbok på följande webbsida:

https://www.su.se/staff/organisation-governance/governing-documents-rules-and-regulations/gender-equality-equal-terms-and-broader-recruitment

 

Protkollsutdrag Jämställdhetspolicy (dnr SU FV-3302-21) (35 Kb)

Jämställdhetspolicy - med sammanfattning av Stockholms universitets plan för ökad jämställdhet (145 Kb)

Missiv - Jämställdhetspolicy (dnr SU FV-3302-21) (61 Kb)