Efter en tid av hårt arbete kan vi med glädje berätta att Etikprövningsmyndigheten i månadsskiftet september/oktober 2021 tar sitt nya system för ansökning och handläggning i drift. Vår ambition har varit att skapa ett användarvänligt och effektivt system med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande av slutligt beslut. Systemet är utvecklat av Minso Solutions och är baserat på plattformen ResearchWeb. Systemet har fått namnet Ethix.

 

Ethix kommer nås genom en länk på vår webbplats, www.etikprovning.se. På vår webbplats hittar du också mer information om systemet och hur vi gör för att införa Ethix, information som löpande kommer uppdateras den närmaste tiden.

 

Några datum som är viktiga att komma ihåg:

 

  • Den 23 september kl. 24.00 stänger vi nuvarande ansökningssystem.
  • Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet, Ethix.

 

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

 

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information vi kräver i vår ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information du lämnar i ansökan. Det går alltså bra att utforma ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar under samma fråga i det nya formuläret. I Ethix kommer ansökan att signeras digitalt med hjälp av BankID av såväl ansvarig forskare som behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

 

Vi ber er att sprida denna information till de som kan tänkas beröras. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss!

Vänliga hälsningar

 

Johan Modin

_____________________________

Direktör

Telefon: 010-475 08 01

Webbplats: www.etikprovning.se