Till dig i områdes- eller fakultetsledning, som är ledamot eller handläggare i lärarförslagsnämnd, som är prefekt eller till dig som är intresserad

 

Välkommen till ett digitalt seminarium om karriärvägar i akademin den 21 januari kl. 9.00 – 10.00. Vid seminariet presenterar Lisbeth Söderqvist och Stina Gerdes Barriere Vetenskapsrådets rapport ”Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning”. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Seminariet avslutas med en panel, modererad av prorektor Clas Hättestrand. I panelen deltar prodekan Lena Mäler, Naturvetenskapliga fakulteten och vicedekan Magnus Nermo, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Panelen kommer att reflektera över hur vi kan ta resultaten som framkommer i rapporten vidare inom universitetet.

 

Plats: Zoom https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62484090495

Kontakt: Lovisa af Petersens (lovisa.petersens@su.se), Rektors kansli