Hej

 

Inom vår europeiska universitetsallians Civis skapas gemensam utbildning inom fem så kallade hubbar. För den först etablerade hubben om Klimat, miljö och energi gjordes en första utlysning för aktiviteter i våras och de första sex gemensamma kurserna beslutades tidigare i höst.

 

Nu görs en andra utlysning av gemensam utbildning inom Klimat, miljö och energi. Deadline för förslag är den 1 februari och förslag ska skickas till mig (fredrik.oldsjo@su.se).

 

All information om utlysningen finns på Civis webbplats: https://civis.eu/en/activities/civis-calls/second-call-for-proposals-for-civis-hub-1-activities-climate-environment-and-energy.

 

Utlysningen har två grundkrav:

  • förslagen ska inkludera samarbete mellan minst tre Civis-universitet
  • förslagen ska vara relevanta för det interdisciplinära och utmaningsbaserade temat Klimat, miljö och energi.

 

I den första utlysningen skickade SU in ganska många förslag på befintliga kurser av relevans för temat. För att dessa eller andra kurser ska kunna inkluderas i hubben, krävs att samarbete inom kursen etableras med minst två andra Civis-universitet, t ex i form av gästföreläsare, delade moment, handledarskap eller mer genomgripande samarbeten.

 

Inom ramen för Civis finns medel för mobilitet för studenter, lärare och andra anställda men inte för arbetstid. Med stöd av UHR avsätter SU en mindre pott medel för att stimulera initiativ till gemensamma aktiviteter inom Civis. Dessa medel kan täcka vissa kostnader för arbetstid för att utveckla samarbeten med kollegor på andra Civisuniversitet. Hör av er till mig om det är relevant för er i samband med denna utlysning.

 

Närmare information om utlysningen och ansökningsformulär finns på ovan angivna webbplats.

 

Vänliga hälsningar,

Fredrik

---

Fredrik Oldsjö, Kanslichef

European Civic University Alliance - Civis

Stockholms universitet

106 91 Stockholm

08-16 27 03

070-180 06 73

fredrik.oldsjo@su.se