CeUL:s forskarhandledningskurser finns tillgängliga på webben (länkar nedan) och är öppna för anmälningar. Kurserna är relevanta för de som handleder doktorander eller inom en snar framtid kommer att göra det!

 

https://www.su.se/ceul/utbildning/kurser/forskarhandledning

https://www.su.se/ceul/utbildning/kurser