Den 24 augusti öppnade höstens utlysning av medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm, utlysningen stänger den 2 oktober. Forskningsprojekten ska beröra utmaningar för regionen och vara nyskapande inom områden där det råder kunskapsbrist.

 

Områden med stora behov av forskningsinsatser är 

•    hållbar samhällsutveckling 
•    psykisk o/hälsa 
•    digitalisering
•    medicinsk strålfysik samt
•    projekt som inkluderar regionens Centrum för hälsodata.

 

Sprid gärna informationen om höstens utlysning. Bifogat finner ni utlysningstexten på svenska och engelska. Ni får gärna kontakta mig med frågor kring utlysningen och jag ordnar även informationsmöten via zoom.

 

https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/forskning/finansiering/nu-finns-forskningsmedel-att-s%C3%B6ka-1.503972

 

SU-Region Stockholm2021 (232 Kb)