Årets Antibiotikaforum äger rum den 20 november. Antibiotikaforum arrangeras av den tvärsektoriella samverkansfunktionen för arbete mot antibiotikaresistens. Forumet är en möjlighet för intresserade från alla sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Årets tema rör Sveriges roll i världen när det gäller att leda och samverka i insatser mot antibiotikaresistens.
Eftersom situationen gällande sammankomster och resor är osäker har vi ännu inte bestämt om årets Antibiotikaforum blir en traditionell dag med föreläsningar och mingel, eller om det blir ett digitalt arrangemang. Vi vill ändå ge dig möjlighet att reservera datumet för en lärorik och inspirerande dag.
Mer information, inbjudan och program kommer efter sommaren.


Vänliga hälsningar,
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/nationell-samverkansfunktion/nationellt-antibiotikaforum/