Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Inom ramen för vår verksamhet har vi ett antal stipendier som i första hand vänder sig till doktorander och disputerade till konferenser, kurser, forskningsvistelse samt för post doc vistelse utomlands. Vid denna utlysning ingår även resebidrag för studenter på grundnivå som vill göra examensarbete utomlands.

Forskning - Apotekarsocieteten