sua logo

Ansökan är öppen!

 

Ledamöter och sekretariat 2021. Photo: Erik Thor/SUA

 

Ledamöter och personal, september 2021. Foto: Erik Thor/SUA

 

Välkommen att söka till Sveriges unga akademi

Vi välkomnar sökande som uppfyller nedanstående:

  • är en framstående och självständig forskare
  • har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som ligger nära SUA
  • har disputerat för ca 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst)
  • är verksam som forskare i Sverige

Vi välkomnar sökande med internationell bakgrund. Inval sker genom en tydlig process där intresserade forskare ansöker själva.

Frågor om invalet? Kontakta vd Sverker Lundin.

 

 

Ordf. Sebastian Westenhoff Foto: Erik Thor/SUA

Ordf. Sebastian Westenhoff
Professor i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet och Karin och Herbert Jacobsson-professor i biokemi vid Uppsala universitet.
Foto: Erik Thor/SUA

Vi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter.

Läs mer och ansök här
Vanliga frågor

Sista dag för ansökan är den 12 januari 2022.
Hjälp oss gärna sprida utlysningen!

 

 

 

 

Att bli ledamot

 

Shervin Bagheri Foto: Erik Thor/SUA

 

Ledamot: Shervin Bagheri, forskare inom strömningsmekanik vid Kungliga Tekniska högskolan

Jag är med i Sveriges unga akademi för att jag vill nå ut till ungdomar med budskapet att det aldrig har varit så viktigt och så roligt att forska som det är nu!  Jag vill också arbeta för att forskare ska få ett rättvist och transparant karriärsystem.

Foto: Erik Thor/SUA

 

 

Sigrid Shottenius Cullhed Foto: Erik Thor/SUA

 

Ledamot: Sigrid Schottenius Cullhed, forskare inom litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

”Som ledamot i Sveriges unga akademi vill jag verka för ökad samverkan mellan yngre forskare i Sverige och bidra till att vårt arbete synliggörs. I synnerhet vill jag utveckla och bidra till dialog och samarbete över ämnesgränserna.”

Foto: Erik Thor/SUA

 

Nu kan du söka, video

 

Ledamöter och vd om SUA

Sebastian Westenhoff, Mia Liinason, Aryo Makko, Tove Fall och vd Sverker Lundin om ledamotskap och inval.

Se video

 

 

Rikard Landberg Foto: Johan Wingborg/SUA

 

Invalspanelens ordförande om invalet

Rikard Landberg, forskare inom livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola, är ordförande för den panel som arbetar med invalet av nya ledamöter 2022. Foto: Johan Wingborg/SUA

Läs mer

 

 

 

Sveriges unga akademi

Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning, ofta med fokus på barn och unga. Inom SUA möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen.

Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har 35–40  ledamöter

https://sverigesungaakademi.se/kontakt
Följ oss här: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram