Genom ett Vinnova-finansierat projekt vill IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) medverka till att omsätta akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. I projektet ingår att ordna en R2B summit den 20 mars 2019 som ska utgöra en mötesplats för forskning, innovation och näringsliv.

https://www.iva.se/projekt/research2business/

 

Områdena har fått i uppdrag att föreslå rektor lämpliga projekt. Området/dekanus vänder sig därför till er Prefekter och ber er att sprida information om denna möjlighet om att delta vid detta R2B-summit och även ta upp anmälningar från eventuella intresserade forskare på era institutioner som ni sedan skickar till områdeskansliet, till katariina.kiviniemi.birgersson@su.se. Förslag på lämpliga projekt ska skickas senast fredag den 19 oktober. Om det blir många förslag från området kommer dekanus och prodekanus att göra ett urval i samråd med sektionsdekanerna.