Just nu pågår Svenska institutets utlysning av stipendier för utresande svenska studenter, doktorander, forskare och experter, för vistelser i länderna som ingår i EU:s östliga partnerskap (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) samt Ryssland. Anmälan stänger den 31 oktober för vistelser som inleds under vinter/vår 2019.

 

I denna utlysning kan stipendium sökas i syfte att forska, studera kurser på grund-/masternivå (även för materialinsamling/arkivstudier) eller göra praktik. Stipendium kan också sökas för att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller för att utveckla samarbeten i något av programländerna. Sammanlagt tilldelas omkring 40 stipendier årligen inom ramen för denna stödform, med två ansökningsomgångar per år (en i oktober och en i april).

 

Mer information om utlysningen finns på vår hemsida.

 

Visbyprogrammet SV (224 Kb)

Visby Programme EN (218 Kb)

 

 

Inom kort öppnas ansökningen för inresande doktorander och forskare inom Visbyprogrammet där kvalificerade sökande från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland kan söka individuella stipendier för forskning i Sverige under läsåret 2019/2020. Ta tillfälle i akt och sprid information på era lärosäten om möjligheten att bjuda in en utländsk forskare, samt till era kontakter i länderna. Mer information finns på vår hemsida. Ansökningsperioden pågår från 15 oktober till 12 december 2018.

 

Utlysningarna är en del av Visbyprogrammet - ett stipendieprogram för student-, forskar- och expertmobilitet mellan Sverige och programländerna. Programmet bidrar till långsiktiga samarbeten med målsättningen att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

 

Kontakperson på Svenska institutet är Aleksandra Adrich (aleksandra.adrich@si.se), handläggare vid Enheten för stipendier och projektstöd.

 

Med vänliga hälsningar

 

Aleksandra Adrich och Amanda Nilsson Bognár

_________________

 

Enheten för stipendier och projektstöd

www.si.se | www.sweden.se