Som ni säkert har sett så skickade rektor under våren ut en inbjudan att diskutera och ge synpunkter på universitetets kärnvärden till alla universitets anställda. Universitetsledningen vill också gärna ha institutioners och centras synpunkter i samband med framtagandet av centrala strategier för Stockholms universitet för perioden 2019-2022.

 

Tanken är att ni diskuterar internt på institutionerna/motsvarande i den form ni tycker passar bäst - kanske i samband med en uppstart efter sommaren.  Prefekter och föreståndare rapporterar sedan vidare till dekanus, som sammanställer och förmedlar fakultetens synpunkter vidare. 

 

Jag är tacksam om ni skickar korta redogörelser för era diskussioner och ställningstagande till mig och kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson (katariina.kiviniemi.birgersson@su.se) senast den 15:e september.

 

Se bifogade brev på svenska (75 Kb) och english (55 Kb) för mer information och bakgrund!