Lindau2022 (719 Kb)

Varje sommar samlas tidigare Nobelpristagare på ön Lindau i Bodensjön, Tyskland,  för att träffa nästa generation av framstående forskare; 500–600 mastersstudenter, doktorander och postdoktorer från hela världen. Kungl. Vetenskapsakademien, i samarbete med Ragnar Söderbergs stiftelse, ger nu möjlighet att ansöka om deltagande i 71st Lindau Nobel Laureate Meeting 26 juni–1 juli 2022. 

Årets utlysning vänder sig till mastersstudenter, doktorander och postdoktorer inom kemi vid svenska lärosäten. Ansökan måste innehålla ett rekommendationsbrev från en etablerad forskare inom området. Sista ansökningsdag är 22 oktober 2021.

Ytterligare information finns tillgänglig i de bifogade filerna och på www.kva.se/lindau22

Vi är tacksamma om ni har möjlighet att sprida informationen om detta unika tillfälle till framstående studenter och unga forskare inom kemiområdet.