Forskning och Utveckling

 

Aktuellt: Postdoc-stöd 2021

 

 

Nu kan du söka: Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning som inriktar sig på att förebygga psykisk ohälsa

Arbetsmarknadens parter vill genom Afa Försäkring ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området hälsa och sjukfrånvaro och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. 

Utlysningen är öppen från den 26 maj till den 22 september 2021. Beslut om finansiering lämnas tidigast i november 2021.

Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper och att knyta kontakter för den fortsatta karriären. 

Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Detta kan ske digitalt under rådande omständigheter.

>> Läs mer och ansök här

 

Mer om FoU

 

 

Kontakt

 

 

Avprenumerera