Institutionsstyrelsens sammansättning


Ordförande: Lena Mäler
Vice Ordförande: Martin Högbom

Ordinarie ledamöter                            
Agneta Norén
Arne Elofsson
Anna-Lena Ström
Bo Lundgren
Daniel Daley
David Drew
Henrietta Nielsen
Maria Sallander Hellman
Martin Ott
Peter Nyberg
Pia Ädelroth

 

Ordinarie studerandeledamöter
Frida Niss
Linnea Axelsson
Eloy Vallina

 

----------------------------------------

 

Suppleanter lärare (i ordning)
Einar Hallberg
Erik Lindahl
Pia Harryson
Pål Stenmark

 

Suppleanter TA-personal
Ulf Martens

 

Suppleanter studerandeledamöter
Nicklas Österlund
Theresa Kriegler
Anna Edlund

 

 

The Department Board meetings of spring 2020 will take place the following dates in M414 at 13:00: 23/1, 20/2, 26/3, 23/4, 14/5 and 11/6.

 

 

Arbetsgrupper vid Insitutionen för Biokemi och Biofysik (Working groups at DBB)

 

Arbetsmiljö och miljö (Work environment and environment)
Liselotte Antonsson (smk), Ann Nielsen, Pia Harryson, Matthew Bennett, Lena Mäler, Britt-Marie Olsson, Henrietta Nielsen, Magnus Claesson, Jens Danielsson, Maria Sallander Hellman, Ann-Britt Rönnell, Agneta Norén, David Drew, Diana Khananisho, Nicklas Österlund

Forskarutbildning (PhD studies)
Pia Ädelroth (smk), Ulo Langel, Daniel Daley, Andreas Barth, Arne Elofsson, Maria Sallander Hellman, Anna-Lena Ström, Anders Undén, Joan Patrick, Johan Berg, Marie Lycksell, David Menéndez Hurtado, Daniel Twohig

Grundutbildning (Bachelor and Masters studies)
Anna-Lena Ström (smk)

Infrastruktur (Infrastructure)
Matthew Bennett (smk), Daniel Daley, Martin Ott, Henrietta Nielsen, Lena Mäler, Ann Nielsen, Daniel Twohig

IT/synlighet (IT/visability)
Peter Nyberg (smk), Alexander Tuuling, Erik Sjölund, Matthew Bennett, Anna-Lena Ström, Martin Ott, Jens Berndtsson

Jämställdhet och lika behandling (Equality and equal treatment)
Arne Elofsson (smk), My Jegenberg, Maria Sallander Hellman, Mikael Borg, Martin Högbom, Anna Forsby, Anna Edlund, Riccardo Diamanti

Lokaler (Facilities)
Ann Nielsen (smk), Lena Mäler, Margareta Sahlin, Liselotte Antonsson, Matthew Bennett, Peter Brzezinski, Anna-Lena Ström

Rekrytering (Recruitment)
Martin Högbom (smk), Dan Daley, Arne Elofsson, Gunnar von Heijne, Pia Ädelroth, Christian Broberger, David Drew

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud (Work environment representatives)
Britt-Marie Olsson (smk), Magnus Claesson, Jens Danielsson och Maria Sallander Hellman, Diana Khananisho, Nicklas Österlund