Official document (in Swedish);
Beslut om ytterligare planering av verksamheten för vå rterminen 2021 210121 (19 Kb)