Regler och riktlinjer gällande undervisning på grundnivå och avancerad nivå under sommaren och hösten 2020 (t.o.m. höstterminens slut 2021-01-17), föranlett av det nya coronaviruset (som ger sjukdomen Covid-19). Reviderad 2020-04-15 och 2020-06-10

Angående dispens från kravet på distansundervisning under perioden 15/6 - 30/8 2020 på Naturvetenskapliga området

Hantering av dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskapliga området 2020-05-04

Delegation av beslut om undantag från undervisning på distans 2020-05-04

 Mall för ansökan om dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskap (121 Kb)

Beslut om avsteg från fastställda kursplaner med anledningen av det nya coronaviruset (som ger sjukdomen Covid-19). Reviderad 2020-04-15

 200415 Missivmall - kursplan - corona (122 Kb)

Disputationer och licenciatseminarier - Rekommendationer under det pågående coronavirus-utbrottet. Reviderad 20200529. 

Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT 20 Reviderad 2020-04-24

Beslut generella riktlinjer för VFU under VT 20 Reviderad 2020-05-04

 

For further information, see su.se/corona, or https://www.su.se/english/coronavirus