News

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Biochemistry and Biophysics
  4. About us
  5. News
  6. ERC Consolidator Grant to Martin Högbom

ERC Consolidator Grant to Martin Högbom

Martin Högbom at the Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University, have been awarded the ERC Consolidator Grant. He and his team will study how proteins uses metals to achieve complex chemical reactions. The aim of the research is to better understand the chemical reactions that among other things are important for the conversion to green industrial processes and green energy systems. (Further information in Swedish)

– I första hand är detta grundforskning, för att bättre förstå världen omkring oss. Men kan vi förstå hur naturen utför dessa reaktioner har vi också större möjligheter att försöka efterlikna dem i laboratorier och industriellt. I dessa fall handlar det om kemiska reaktioner centrala för omställning till gröna industriella processer och gröna energisystem, säger Martin Högbom.

Forskarna ska med hjälp av röntgenlaser fånga flera kortlivade stadier under den kemiska reaktionen för att beskriva hur den fortlöper steg för steg.

– Anslaget ger oss möjligheten att bygga ett ambitiöst projekt från grunden och att rekrytera den kompetens från olika områden som behövs för att kunna ta sig an denna frågeställning. Framförallt är det roligt att få finansiering för ett projekt där utvärderarna ansåg att det är så svårt att det inte är säkert att det kommer fungera, men samtidigt tillräckligt spännande för att man ändå borde försöka. Det är fantastiskt kul att få jobba med forskning på det viset!

ERC Consolidator Grant sträcker sig över fem år. Läs mer här om anslaget. 

Bookmark and share Tell a friend

Contacts

Postal Address
Department of Biochemistry and Biophysics
Stockholm University
Svante Arrhenius väg 16C
SE-106 91 Stockholm
Sweden

Visiting Address
Svante Arrhenius väg 16C

Billing Address
Non-Swedish companies: use postal address
Stockholm University
Postbox 50741
SE-202 70 Malmö

Head of Department
Lena Mäler
+46 8 16 2448/work mobile 073 2704359
lena.maler@dbb.su.se

Vice Head of Department
Gunnar von Heijne
+46 8 16 2590
gunnar.heijne@dbb.su.se

Head of Administration
Ann Nielsen
+46 8 16 2594
ann.nielsen@dbb.su.se

Director of Bachelor's Studies
Pia Harryson
+46 8 16 4238
pia.harryson@dbb.su.se

Director of Master's Studies
Andreas Barth
andreas.barth@dbb.su.se

Director of Doctoral Studies
Pia Ädelroth
+46 8 16 4183
pia.adelroth@dbb.su.se

Alumni info