News

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Biochemistry and Biophysics
  4. About us
  5. News
  6. David Drew at DBB leads research on salt transporters

David Drew at DBB leads research on salt transporters

Researchers from Stockholm University and University of Oxford have examined how and why certain lipids stick together salt transporters found in cell membranes, and why others helps to lubricate their movements. These findings open the possibility to develop new treatments for certain types of cancer and high blood pressure. The results were recently published in the scientific journals Nature and Nature Communications. (Further text in Swedish)

Lipider (vita) skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner. Proteinernas form och vikt mättes med hjälp av masspektrometri och användes sedan som grund för beräkningsmodeller. Utan lipiderna förlorar proteinerna sin struktur (vänster). När lipider stödjer natriumhissens rörliga delar förblir proteinet intakt (höger).
Lipider (vita) skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner. Proteinernas form och vikt mättes med hjälp av masspektrometri och användes sedan som grund för beräkningsmodeller. Utan lipiderna förlorar proteinerna sin struktur (vänster). När lipider stödjer natriumhissens rörliga delar förblir proteinet intakt (höger).
 

Natrium, som finns i vanligt koksalt, transporteras in och ut ur cellers membran för att reglera cellens natriumhalt, volym och inre pH, allt för att cellerna ska kunna fungera normalt. Forskarna i Stockholm och Oxford har nu kunnat visa vilken typ av lipider som binder till den salttransportör som finns i mänskliga celler, proteinet NHA2, och till proteinet NapA hos bakterier. Lipiderna formerar sig runt en hissliknande del av transportproteinet som rör sig upp och ner för att föra natriumjonen genom cellmembranet.

– Denna form av molekylär smörjolja verkar förhindrar att proteinets rörliga delar fastnar eller rubbas ur läge under transporten, säger Michael Landreh vid Karolinska Institutet, som gjorde försöken när han var postdoktor vid Oxford University.

Forskarna har också upptäckt att andra salttransportörer kräver en annan och ovanlig typ av lipid, cardiolipin, som verkar hjälpa till att klistra ihop cellens protein.

– Vi tror att cellen genom att ändra mängden cardiolipin i cellmembranet kan reglera om en annan salttransportör, NhaA i detta fall, bildar komplex och på så sätt hjälper cardiolipin till att kontrollera cellens transportaktivitet. Det verkar som om fler membranproteiner också använder lipider som cardiolipin när de behöver klistras ihop till större enheter, vilket tycks vara viktigare om deras andra kontakter är svaga, säger David Drew vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

David Drew vid Stockholms universitet har lett forskningen kring salttransportörerna och Carol Robinson vid Oxford University har lett masspektroskopiundersökningar av salttransportörer och andra membranproteiner.

 
 
Relaterade länkar
Bookmark and share Tell a friend

Contacts

Postal Address
Department of Biochemistry and Biophysics
Stockholm University
Svante Arrhenius väg 16C
SE-106 91 Stockholm
Sweden

Visiting Address
Svante Arrhenius väg 16C

Billing Address
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Reference: 431

Org. number
202100-3062

VAT number
SE202100-306201

 

Head of Department
Martin Högbom
+46 8 16 2110
martin.hogbom@dbb.su.se

Deputy Head of Department
Christian Broberger
+46 8 674 7292
christian.broberger@dbb.su.se

Associate Head of Department with responsibility for undergraduate studies
Daniel Daley
+46 8 16 2910
daniel.daley@dbb.su.se

Associate Head of Department with responsibility for SciLifeLab
Arne Elofsson
+46 8 16 1019
arne.elofsson@dbb.su.se

Director of Doctoral Studies
Pia Ädelroth
+46 8 16 4183
pia.adelroth@dbb.su.se

Director of Master's Studies
Anna-Lena Ström
+46 8 16 1267
anna-lena.strom@dbb.su.se

Director of Bachelor's Studies
Pia Harryson
+46 8 16 4238
pia.harryson@dbb.su.se

Alumni info