Astrid Gräslund började sina studier vid KTH i teknisk fysik och växlade sedan över till Stockholms universitet och biofysik 1968. Efter en femårssejour vid Umeå universitet, återvände hon till Stockholm 1993 och då som professor i biofysik vid institutionen för biofysik och biokemi. Hon har varit sekreterare i Nobelkommittén för kemi 1996–2014 samt ledamot av densamma från 2010. Om sitt arbete i Nobelkommittén för kemi har hon sagt

–”god vetenskap och gott humör i skön förening”. Gräslund är ledamot av Kungliga
Vetenskapsakademien sedan 1993.

 

 

Hennes forskning har varit fokuserad på att studera Abeta – alzheimerpeptiden som är den huvudsakliga beståndsdelen i senila plack, vilka återfinns i hjärnan hos de patienter som lider av Alzheimers sjukdom. Syftet har varit att klarlägga processerna som leder till att peptiderna klistrar ihop sig till olika stora lösliga ansamlingar, s.k. oligomerer, ändrar sin tredimensionella struktur och faller ut som fibriller, dvs plack. Numer är det välkänt att Alzheimers liksom t.ex. Parkinsons sjukdom och Creutzfeldt-Jacobs sjukdom ("galna kosjukan") hör till amyloidsjukdomarna, vars uppkomst förknippas med proteiners/peptiders felveckning.

– Jag tycker det är så otroligt roligt med kemi och särskilt den del där biokemi och biofysik möts för att hantera viktiga nya forskningsproblem, säger Astrid Gräslund

– Jag är förstås mycket hedrad över utmärkelsen och som ni kanske förstår har jag svårt att sluta forska!

För den som själv vill höra Astrid Gräslund finns nu chansen den 24 maj, kl.18:00 i sal C på Kemicentrum, Naturvetarvägen 14 i Lund. Hon håller föredraget “The amyloid β peptide in Alzheimer´s disease: molecular interactions and structure conversions studied by chemical and biophysical methods”.

 

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet, 070-8115260.
Astrid Gräslund, astrid.graslund@dbb.su.se.

 

OM BROR HOLMBERG MEDALJEN

Bror Holmberg-medaljen delas ut vart tredje år av Svenska Kemisamfundet. Medaljen utdelas som belöning för framstående kemiska forskningsinsatser. Om särskilda skäl föreligger kan medaljen delas ut varje eller vartannat år.

Bror Holmberg-medaljen instiftades Svenska Kemistsamfundets styrelse den 17 november 1966 för att hedra minnet av Samfundets hedersledamot och tidigare ordförande Bror Holmberg.

Bror Holmberg föddes 1881 i Nettraby i Blekinge. Han blev han Fil dr och docent i organisk kemi i Lund 1906. 1915 utnämndes Bror Holmberg till professor vid Tekniska högskolan i Stockholm där han verkade till 1943 för att sedan bli professor vid Vetenskapsakademiens Nobelinstitut 1944 1951. Bror Holmbergs ingående undersökningar av de reaktioner som inträffar vid sulfitkokning av trämassa och hans studier av inhemska skifferoljor var av stort tekniskt värde.

Bror Holmberg vidgade och fördjupade också avsevärt kunskapen om ligninets kemiska egenskaper
och struktur. Lignin är en mycket vanligt förekommande biprodukt vid framställning av pappersmassa. På senare tid har lignin åter blivit intressant för forskare som vill hitta andra råvaror än olja som utgångsmaterial för produktion av kemikalier.

Bror Holmberg blev medlem i Svenska Kemistsamfundet 1914. År 1919 blev han styrelseledamot för att sedan utses till ordförande 1925. Bror Holmberg erhöll Norblad-Ekstrandpriset för sin avhandling om laktonsyror år 1919.

Personer som tilldelats Bror Holmberg-medaljen de senaste åren är:

2016 Bengt Nordén
2015 Anders Liljas
2012 Sture Nordholm
2009 Björn Åkermark
2006 Björn Lindman

För mer information kontakta:
Svenska Kemisamfundet, Agneta Sjögren, 070- 811 52 60, agneta.sjogren@kemisamfundet.se