News

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Biochemistry and Biophysics
  4. About us
  5. News
  6. Alexey Amunts get support from the Ragnar Söderberg Foundation

Alexey Amunts get support from the Ragnar Söderberg Foundation

Ragnar Söderberg Fellowships in Medicine are awarded by the Ragnar Söderberg Foundation and supports promising young researchers at the beginning of their career, facilitating the establishment of a research group and enabling independence. The granted researchers get SEK 8 million for 5 years. (Further information in Swedish).

Alexey Amunts, som får åtta miljoner kronor till sitt förfogande under fem år, är Stockholms universitets första Ragnar Söderbergforskare i medicin. Hans forskning kring mitokondrier, cellens kraftverk, kan komma att användas för att skapa läkemedel för att stoppa tillväxten hos cancerceller.

Alexey Amunts är 2016 års Ragnar Söderbergforskare i medicin.
Alexey Amunts.

Cancerceller växer och delar på sig i en mycket snabbare takt än normala celler. För att kunna hålla tillväxttakten uppe behöver cancerceller mer energi än vad en normal cell tillverkar. Kanske kan lösningen på cancerns gåta finnas i de så kallade mitoribosomerna som finns i mitokondrierna. Genom tekniska framsteg har man nyligen kunnat utvinna de svåråtkomliga mitoribosomerna från mänskliga celler. Målet för Alexey Amunts forskningsprojekt är att öka förståelsen av mitoribosomer på atomnivå, för att sedan använda denna information till att utforma läkemedel för att stoppa cancercellers tillväxt.

Alexey Amunts vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet och SciLifeLab är en av årets fem Ragnar Söderbergforskare i medicin. Han är den första vid Stockholms universitet som får anslaget som går till unga forskare med ”nydanande idéer och tidigare forskningsframgångar”. Tidigare i år belönades Alexey Amunts med Lennart Nilsson Award 2016, läs mer på vår webb.

Se Alexey Amunts presentera sin egen forskning på Ragnar Söderbergs stiftelses webb.

Bookmark and share Tell a friend

Contacts

Postal Address
Department of Biochemistry and Biophysics
Stockholm University
Svante Arrhenius väg 16C
SE-106 91 Stockholm
Sweden

Visiting Address
Svante Arrhenius väg 16C

Billing Address
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Reference: 431

Org. number
202100-3062

VAT number
SE202100-306201

 

Head of Department
Martin Högbom
+46 8 16 2110
martin.hogbom@dbb.su.se

Deputy Head of Department
Christian Broberger
+46 8 674 7292
christian.broberger@dbb.su.se

Associate Head of Department with responsibility for undergraduate studies
Daniel Daley
+46 8 16 2910
daniel.daley@dbb.su.se

Associate Head of Department with responsibility for SciLifeLab
Arne Elofsson
+46 8 16 1019
arne.elofsson@dbb.su.se

Director of Doctoral Studies
Pia Ädelroth
+46 8 16 4183
pia.adelroth@dbb.su.se

Director of Master's Studies
Anna-Lena Ström
+46 8 16 1267
anna-lena.strom@dbb.su.se

Director of Bachelor's Studies
Pia Harryson
+46 8 16 4238
pia.harryson@dbb.su.se

Alumni info