Opponent: Professor Roberts Fredriksson, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet