Opponent: Åsa Fex-Svenningsen, Institutionen för neurobiologisk forskning, Syddansk universitet