Opponent: Professor Ylva Ivarsson, Institutionen för kemi, Uppsala universitet
 

Join Zoom Meeting

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69321582880