Opponent: Professor Per Jemth, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Biokemi och cell-och tumörbiologi, Uppsala universitet