Opponent: Gisela Brändén, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet