Våra internationella partneruniversitet
Med anledning av de två nedanstående utlysningarna med anknytning till Japan vill vi också påminna om att Stockholms universitet bland sina tre internationella partneruniversitet räknar Tokyo universitet. Samarbetet med Tokyo universitet kommer att ske inom såväl forskning som utbildning och bland ledorden märks excellens, tvärvetenskap och samhällsrelevans. Förutom utbyten av forskare och studenter ska universiteten också samarbeta om utveckling av undervisning och lärande. Läs mer om samarbetet.
 
 
Kungl. Vetenskapsakademien lyser ut postdok-stipendier till Japan, finansierade av The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
Stipendier finns för både korta (1-12 mån) och långa (12-24 mån) postdok vistelser inom alla vetenskapliga områden.
 
Deadline för ansökningar: 28 februari 2018
 
 
****
 
Forska i Japan 2018 – sök JSPS!
SSF deltar i ett utbytesprogram med JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) med syftet att uppmuntra unga doktorer till ett forskarutbyte med ledande japanska forskargrupper. Programmet sträcker sig från ett till två år.

Sökande måste vara svensk medborgare, eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Programmet finansieras av JSPS och SSF får välja ut och nominera upp till två kandidater. JSPS gör sedan det slutgiltiga valet. För mer information gå till. https://strategiska.se/forska-japan-2018-sok-jsps/

Scope:  
The postdoc aspirants must have a background in the life sciences, engineering or the natural sciences. The work in Japan should be focused on research within some of the prioritized areas of SSF (see: www.stratresearch.se) and conducted at a Japanese host institution that is approved by JSPS (see list at: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html).
 
Deadline för ansökningar: 28 februari 2018.   Notera att ansökan ska skickas till JSPS kontor i Stockholm (och INTE till SSF).
För ytterligare information kontakta joakim.amorim@strategiska.se

Utlysningstext

Guidelines

Ansökningsformulär