Utlysning Kungliga Vetenskapsakademien - Generell kungörelse för kemi
 
Stipendier till doktoranders resor prioriteras. Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 30,000 kronor. Bland dessa sökande prioriteras de som planerar att delta i samarbetsprojekt eller internationella vetenskapliga konferenser där de bedöms kunna presentera egna forskningsresultat. Forskare som har disputerat och sökande som beviljats stipendium året innan kommer inte att prioriteras. Anslag utgår högst ett år. OH-kostnader beviljas inte.
 
Disponibelt belopp 2018: 522 000 kronor
Sista ansökningsdag: 31 januari 2018