Formas årliga öppna utlysning 2018, för ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande, öppnar 1/3 -18 och stänger 12/4 -18. Beslutsdatum har ännu inte meddelats men blir troligen i november 2018.

Den årliga öppna utlysningen är indelad i tre delutlysningar:

  • Forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare
  • Mobilitetsstöd

De senare två delutlysningarna är riktade till och kan endast sökas av forskare tidigt i karriären. Syftet med mobilitetsstödet är att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att stärka sin kompetens och bygga nätverk genom att vistas och arbeta i nya forskningsmiljöer. 

Läs mer om den årliga öppna utlysningen på Formas hemsida.