Information om byte av bank

Stockholms universitet byter från april 2017 bank till Danske Bank för att genomföra löneutbetalningar.

Bakgrunden är att Riksgälden upphandlat en ny bank, som blir Danske bank. Det innebär att alla löneutbetalningar kommer att gå från Danske Bank till respektive medarbetares bankkonto.

Från och med någon gång i mars måste varje medarbetare registrera sina bankuppgifter hos Danske Bank för att få löneutbetalningen på sitt vanliga bankkonto när universitetet byter bank. Banksekretessen gör att Nordea inte kan meddela Danske Bank vilket konto du idag får din lön till.

Under mars månad kommer alla medarbetare att informeras via e-post om hur man anmäler sitt lönekonto till Danske Bank. Alla kommer att få en länk till Danske Banks hemsida där man anmäler sitt lönekonto med hjälp av e-legitimation eller Bank ID.

Anmälan innebär inte att man blir kund hos Danske Bank, bara att lönen kommer in på det vanliga lönekontot efter bankbytet.

Om Danske Bank saknar uppgifter om bankkonto betalas lönen ut via ett utbetalningskort. I samband med detta är det lämpligt att varje medarbetare också uppmanas att kontrollera att adressuppgifter som lämnats i Primula stämmer.

Detta kommer att innebära ett stort informationsarbete från oss på förvaltningen, men också från er prefekter och administrativa chefer ute på institutionerna. Alla medarbetare har naturligtvis inte e-legitimation eller Bank ID och behöver skaffa det. 

Den här första informationen och uppmaningen att skaffa en e-legitimation eller Bank ID vill jag be er informera era medarbetare om. Mer specifik information om exakt hur man går tillväga kommer vi att lämna under början av mars månad.