Se bifogade annonser om Cancerfondens pågående utlysningar, sista ansökningsdag är 5 oktober 2017. Anvisningar och ansökningsformulär hittar du på www.cancerfonden.se/anslag

 

Annonserade anslag:

 

Forskarskola (3 år)

Anslaget är avsett att möjliggöra drift av forskarskola som är riktad till målgruppen doktorander med projekt inom ämnesområdet cancer.

 

Postdoktortjänst (3 år)

Syftet är att gagna cancerforskningen genom att rekrytera framgångsrika yngre forskare till området.


Junior Investigator Award (6 år)

Syftet är att rekrytera disputerade cancerforskare som vill etablera eget forskningsprogram och ge dem möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.


Senior Investigator Award (6 år)

Syftet är att bereda etablerade och väl kvalificerade forskare som inte har sluttjänst inom universitetsorganisationen möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning.


Junior Clinical Investigator Award (2x3 år)

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning. 


Senior Clinical Investigator Award (2x3 år)  

Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en längre sammanhängande period ägna sig åt forskning.

 

Två Fellowships i pankreascancerforskning (3år)

Vi hoppas med denna särskilda satsning stimulera flera forskare att söka anslag för att med ökad kraft kunna ta sig an den stora utmaning som pankreascancer utgör, såväl inom grundforskning som klinisk forskning.