Vänligen se bifogad utlysning av två stipendier:

 

·        Sture Erikssons fond för cancer- och hjärtforskning (68 Kb)

·        Ivar Bendixsons stipendiefond för docenter (68 Kb)