Deadline för denna utlysning är 21 juni och nästa “postctoral fellowship” deadline kommer att vara i januari 2018.

http://novonordiskfonden.dk/en/content/biotechnology-based-synthesis-and-production-research-0