HANDLEDNING OCH LEDARSKAP

En utbildning för alla som är handledare vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet

Plats: Rosersbergs Slottshotell (internat)

Tid: 11-13 oktober, 2017

Innehåll: Kursen behandlar handledarsituationen, bl.a. samspelet handledare/doktorand, konflikthantering, interpersonella processer m.m. och ges i form av lektioner och gruppövningar. Naturvetenskapliga fakultetens organisation och forskarutbildning kommer även att belysas.