Kungliga Vetenskapsakademien delar varje år ut många olika former av stipendier och bidrag.

Ett antal utlysningar öppnar den 15/5 och stänger den 31/8 2017:

 

·         Generell kungörelse för samhällsvetenskaper

·         Generell kungörelse för biologiska vetenskaper

·         Generell kungörelse för humaniora

·         Generell kungörelse för tekniska vetenskaper

·         Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond (humaniora, medicin och naturvetenskap)

·         Stiftelsen Torsten Amundsons fond (för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring)

·         Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

·         Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

 

Läs mer om de olika utlysningarna här!