VR kommer att utlysa Projektbidrag Röntgen-Ångström Cluster (öppnar prel. 13/9, stänger prel. 21/11 -17)

 

Det tysk-svenska forskningssamarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, the Röntgen-Ångström Cluster (RÅC), grundas på en överenskommelse mellan de svenska och tyska regeringarna.

Den kommande utlysningen kommer med största sannolikhet att ligga i linje med den tidigare utlysningen 2013 (se länk nedan) där syftet var:

  1. att stärka den forskning inom materialvetenskap och strukturbiologi som använder neutroner och/eller synkrotronljus

  2. att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer.

 

Den nya utlysningen kommer att läggas här

Länk till utlysning 2013.

 

Ansvarig forskningssekreterare vid SU för denna utlysning är Anna-Karin Tidén anna-karin.tiden@su.se