Bifogat är valberedningens slutprotokoll inför val av Områdesnämnd för naturvetenskap 2018-2020, en kort information om den fortsatta valprocessen samt universitetets föreskrifter avseende val till fakultetsnämnd och områdesnämnd.

 

Information om valet kommer under augusti att läggas ut på www.science.su.se .

 

Områdesnämndsvalet är planerat att genomföras 5 – 12 oktober.

 

 SLUTPROTOKOLL valberedning 2017-06-27 (190 Kb)

 Beslut rektor 2017-04-28 (413 Kb)

 Info om val till områdesnämnden för naturvetenskap 2018 (74 Kb)