Vi är tacksamma om ni kan sprida informationen om seminariet till möjliga ERC- kandidater!

 

Onsdagen den 27 april på förmiddagen anordnar Avdelningen för forskningsservice ett seminarium om hur man kan tänka strategiskt inför ansökan till ERC Starting- och Consolidator Grants. Seminariet riktar sig både till möjliga kandidater och till seniora forskare/prefekter. Det leds av experten Gavin Thomson med lång erfarenhet av EU:s forskningsprogram. Seminariet hålls på engelska.

Anmälan görs via länken: http://simplesignup.se/private_event/74301/6d33dcec5e

Se bifogad information. Kontaktperson Ulla Jungmarker ulla.jungmarker@su.se

 Information (13 Kb)