Verifiering för tillväxt (VFT) är ett Vinnova finansierat program med syfte att effektivisera processen för kommersialisering av forskningsresultat och idéer. Nu kan forskare, doktorander, studenter och anställda inom universitet söka upp till 100 000 SEK som kan användas till att kommersiellt och tekniskt verifiera potential hos forskningsbaserade affärskoncept och idéer samt fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering. Medlen hanteras av Innovationskontoret.

För vidare information kontakta Klas Magnusson (klas.magnusson@su.se) eller Charlotta Lindquist (charlotta.lindquist@su.se).