Institutionsstyrelsens sammansättning


Ordförande: Lena Mäler
Vice Ordförande: Gunnar von Heijne

Ordinarie ledamöter                            
Agneta Norén
Alexander Tuuling
Arne Elofsson
Bo Lundgren
Daniel Daley
Martin Högbom
Martin Ott
Mikaela Rapp
Peter Nyberg
Pia Ädelroth

 

Gruppsuppleanter lärare (i ordning)
Erik Lindahl
Pål Stenmark
Pia Harrysson
Andreas Barth

 

Gruppsuppleanter TA-personal
Maria Sallander Hellman

 

Alternerande studerande ledamöter
Ingrid Albertsson
Johan Berg
Markus Björck
Riccardo Diamanti
Theresa Kriegler

The Department Board meetings of autumn 2017 will take place the following dates at 13:00: 24/8, 28/9, 26/10, 23/11 and 21/12.

 

Arbetsgrupper vid Insitutionen för Biokemi och Biofysik

Arbetsmiljö
Margareta Sahlin (smk), Lena Mäler, Ann Nielsen, Ing-Marie Nilsson, Pål Stenmark, Pia Harryson, Britt-Marie Olsson samt två doktorandrepresentanter.

Jämställdhet
Elzbieta Glaser (smk), Lena Mäler, Arne Elofsson, Pia Ädelroth, Peter Nyberg, Karin Häggbom Sandberg samt två doktorandrepresentanter.

Rekrytering
Stefan Nordlund (smk), Dan Daley, Arne Elofsson, Martin Högbom, Lena Mäler, Gunnar von Heijne och Pia Ädelroth.

Skyddsombud
Pål Stenmark och Britt-Marie Olsson